آزمون ورودی

داوطلبان گرامی
ضمن آرزوی تندرستی و شادکامی برای‌تان، به منظور دریافت کارنامه آزمون ورودی دبیرستان دانشگاه خلیج فارس، سال تحصیلی 1401-1402روی دکمه زیر کلیک کنید.

در وارد کردن اطلاعات دقت کنید